حضور تجهیزکاران پارس در نمایشگاه

گروه تجهیزکاران پارس با افتخار میزبان شما و پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی sportex 2017 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 40A  بود.

 

با هم گوشه ای از تصاویر نمایشگاه را خواهیم دید: